સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology, Employ, Student & Business Development World" સુવિચાર :- "પરિશ્રમથી જ સફળતા મળે છે, વિચારથી નહિ." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Monday, 17 September 2018

TALATI - JUNIOR CLERK - CURRENT (2018-2019) GOVERNMENT JOB SPECIAL - TALATI - JUNIOR CLERK ફાઇનલ સીલેકટ લીસ્ટ 2017-2018 - જુનીયર કલાર્ક તથા ગ્રામ પંચાયત મંત્રી(તલાટી કમ મંત્રી) વર્ગ-૩ ની ભરતી પ્રક્રિયા બાબતે વિગતવાર જાહેરાત/ટુંકી જાહેરાત TALATI - JUNIOR CLERK CURRENT VACANCY CITY WISE 2018 - 2019 LAST DATE 08/10/2018 - TALATI - JUNIOR CLERK TOP 3 CITY WISE VACANCY - Gujarat Government GPSC Job Last Date 01/10/2018 - Gujarat High Court HAMAL, CHOWKIDAR, LIFTMAN & PEON Job Last Date 30/09/2018 - Gujarat Government Panchayat Job Last Date 17/09/2018 & 26/09/2018 - Gujarat Ecological Education and Research Foundation (GEER) Last Date 27/09/2018


Gayatri Employ Solution
 ( Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo GroupBlogWebsite, )
Product Price For Partner :- GSG Partner Click Here

Product Price For Customer :- GSG Customer Click Here
Good News Gayatri Employ Student Solution Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,
CLICK HERE TO SHOW PRICE LIST 
CLICK HERE TO SHOW DEMO/ HELP FILE  
CLICK HERE TO GET GSG YOUR CITY PARTNER
 If you are interested to being business partner with kindly contact on  Whats App :- 9429893515

Note :-
For any inquiry (Products & Services) kindly contact us on inquiry.gsg13@gmail.com with particular city code for more information click here. CLICK HERE TO DOWNLOAD

Customization in Tally.ERP9 - Mobile Tally - Tally Mobile Application


Customization in Tally.ERP9

1000+ Ready to use add-ons or customize your Tally on your own way.
  • Sms Module Agent Module Security Features Contact Manager Inventory Report
  • Auto Email Outstanding Followup Half Page Invoice Voucher Aurthorization
  • Serial Member Search Textile Industries  Ginig Mills  Petrol Pumps  Iron & Steel
  • Mobile Application

Mobile Tally - Tally Mobile Application

Dashboard  Daily Sales Report Daily Purchase Report  Cash & Bank Stock Summary Bills Receivable Billy Payable Fix Assets Loans (Liability) Today Daybook  Source :- tallyBIZ

Special Offer Guardian NetSecure & Tally Mobile App

Offer Time :-  1 September 2018 & 30 October 2018
Tally App
 1700 + GST 1 Year & 3500 + GST 3 Year 
Guardian NetSecure (Quickheal)
 350 + GST 1 Year 1  User ( Provide Key In Whats App)
પેમેન્ટ લેવા માટે કોઈ ને પણ Paytm, Free charge, કે Mobikwik ચાલુ કરવામાંટે સમ્પર્ક કરો Only what's app
Contact On Whats App No :- 8511604135

Source :-www.gayatrisolutiongroup.com


TALATI - JUNIOR CLERK - CURRENT (2018-2019) GOVERNMENT JOB SPECIAL

TALATI - JUNIOR CLERK VACANCY APPLY ONLINE CLICK HERE :- https://ojas.gujarat.gov.in/AdvtList.aspx?type=lCxUjNjnTp8=

Source :-  https://ojas.gujarat.gov.in/AdvtList.aspx?type=lCxUjNjnTp8=


જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ની જુનીયર કલાર્ક તથા ગ્રામ પંચાયત મંત્રી(તલાટી કમ મંત્રી) વર્ગ-૩ ની ભરતી પ્રક્રિયા બાબતે વિગતવાર જાહેરાત/ટુંકી જાહેરાત TALATI - JUNIOR CLERK CURRENT VACANCY CITY WISE 2018 - 2019 CLICK HERE LAST DATE 08/10/2018 


Source :-  https://panchayat.gujarat.gov.in/panchayatvibhag/dpssc-jc-tcm-recruitment-201819.htm


TALATI - JUNIOR CLERK  ફાઇનલ સીલેકટ લીસ્ટ 2017-2018 CLICK HERE

નોંધ:- જે જિલ્લાનું જે સંવર્ગનું પરિણામ જાહેર થયેલ હશે, તે જ જિલ્લાનું ફાઇનલ સીલેકટ લીસ્ટ જોવા મળશે.)


TALATI - JUNIOR CLERK TOP 3 CITY WISE VACANCY DOWNLOAD EXCEL CLICK HERE 


Maximum Top 3 Vacancy For General Maximum Top 3 Vacancy For OBC Maximum Top 3 Vacancy For ST Maximum Top 3 Vacancy For SC
Junior Clerk Junior Clerk Junior Clerk Junior Clerk
City JOB Vacancy City JOB Vacancy City JOB Vacancy City JOB Vacancy
Junagadh 46 Mehsana 28 Mehsana 12 Valsad 21
Bavnagar 39 Amreli 27 Kutch 8 Surat 20
Kutch 38 Surendranagar 20 Surendranagar 7 Panchmahal 15
Maximum Top 3 Vacancy For General Maximum Top 3 Vacancy For OBC Maximum Top 3 Vacancy For ST Maximum Top 3 Vacancy For SC
Talati Talati Talati Talati
City JOB Vacancy City JOB Vacancy City JOB Vacancy City JOB Vacancy
Bavnagar 87 Amreli 45 Surendranagar 13 Panchmahal 32
Amreli 69 Bavnagar 36 Amreli 12 Bharuch 32
Mehsana 64 Bharuch 30 Bharuch 11 Kuch 20
Banaskantha 64 Mehsana 11 Mahisagar 18ગાંધીનગરમાં ગૌણ પસંદગી સેવા સમિતિના નામે બોગસ નિમણૂકપત્રો અપાયા : લાખો રૂપિયા ખંખેરી લેવાયા
 રાજ્યના 20 યુવાનો આવા વર્ગ-3ના બોગસ નિમણૂક પત્ર અપાયા : નાયબ કનિદૈ લાકિઅ સચિવે ફરિયાદ નોંધાવી પાટનગર ગાંધીનગરમાં ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળના નામે વર્ગ-3ના કર્મચારી માટેના બોગસ નિમણૂક પત્ર અપાયા હોવાનો આરોપ લાગ્યો કનિદૈ લાકિઅ છે. રાજ્યના અકિલા 20 યુવાનો આવા વર્ગ-3ના બોગસ નિમણૂક પત્ર અપાયા છે. અને તેની પાસેથી લાખો રૂપિયા ખંખેરી લેવાયા છે.   ગૌણ સેવા પસંદગી કનિદૈ લાકિઅ મંડળના નાયબ સચિવે આ ફરિયાદ નોંધાવી છે. યુવાનો ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડલની અકીલા કચેરીએ નિમણૂક પત્ર લઈને પહોંચતા મામલો સામે આવ્યો હતો. સેકટર-7ના કનિદૈ લાકિઅ પોલીસ મથકમાં ગુનો નોંધાયો છે.તેમજ તપાસ શરૂ થઈ છે. (8:34 pm IST)

Source :- https://www.akilanews.com/Gujarat_news/Detail/17-09-2018/87564


Gujarat Government GPSC Job Last Date 01/10/2018
Advt NoTitleENDS ON (dd/mm/yyyy hh:mm:ss)FeesContact Info.  GPSC/201819/55Deputy Section Officer / Deputy Mamlatdar, Class-301/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/56Associate Professor / Reader (Homoeopathic Materia Medica), Class-1 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/57Associate Professor / Reader (Homoeopathy, Pharmacy), Class-1 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/58Associate Professor / Reader (Organon of Medicine), Class-1 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/59Associate Professor / Reader (Pathology and Microbiology), Class-1 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/60Associate Professor / Reader (Physiology including Biochemistry), Class-1 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/61Associate Professor / Reader (Anatomy), Class-1 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/62Associate Professor / Reader (Forensic Medicine and Toxicology), Class-1 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/63Lecturer (Homoeopathic, Materia Medica), Class-2 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/64Lecturer (Homoeopathy, Pharmacy), Class-2 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦Apply
Advt NoTitleENDS ON (dd/mm/yyyy hh:mm:ss)FeesContact Info.  GPSC/201819/65Lecturer (Organon of Medicine), Class-2 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/66Lecturer (Pathology), Class-2 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/67Lecturer (Physiology), Class-2 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/68Lecturer (Anatomy), Class-2 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/69Lecturer (Forensic Medicine and Toxicology), Class-2 in Homoeopathy College01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/70Dental Surgeon, Employees' State Insurance Scheme, Class-201/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/71Deputy Director, Employees' State Insurance Scheme, Class-101/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/72Archaeological Engineer, Class-2, Sport, Youth and Cultural Activities01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/73Curator, Class-2, Sports Youth and Cultural Activities Department01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/74Assistant Regional Transport Officer/Assistant Director of Transport, Class-201/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦Apply
Advt NoTitleENDS ON (dd/mm/yyyy hh:mm:ss)FeesContact Info.  GPSC/201819/75Chief Officer, Class–3 in the Gujarat State Municipal Chief Officer’s Service01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/76Geologist, under Narmada, Water Resources, Water Supply & Kalpasar, Class-1, Gujarat State Service01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ApplyGPSC/201819/77Research Officer, Class-1, General State Service, Narmada, Water Resources, Water Supply & Kalpasar Department01/10/2018 13:00:001001800 233 5500, ૨૩૨ ૫૮૯૮૦Apply

Advt NoTitleENDS ON (dd/mm/yyyy)Contact Info.  HCG/201819/72HAMAL, CHOWKIDAR, LIFTMAN & PEON (Class IV Services)[201819]30/09/2018 23:59:00079 27664601-15

More Detail & Apply Online Click Here :- 
https://hc-ojas.guj.nic.in/AdvtList.aspx?type=curr

Gujarat Government Panchayat Job Last Date 17/09/2018 & 26/09/2018 

Advt NoTitleENDS ON (dd/mm/yyyy)FeesContact Info.  GPSSB/201819/2આંકડા મદદનીશ વર્ગ - 3 - 20181917/09/2018 23:59:00100079 232 58563ApplyGPSSB/201819/3Staff Nurse વર્ગ - 3 - 20181917/09/2018 23:59:00100079 232 58563ApplyGPSSB/201819/4સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક (જુનીયર ગ્રેડ) વર્ગ - 3 - 20181917/09/2018 23:59:00100079 232 58563ApplyGPSSB/201819/5વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી) વર્ગ - 3 - 20181926/09/2018 23:59:00100079 232 58563ApplyGPSSB/201819/6નાયબ ચિટનીસ -વર્ગ-૩- 20181926/09/2018 23:59:00100079 232 58563ApplyGPSSB/201819/7Compounder વર્ગ - 3 - 20181926/09/2018 23:59:00100079 232 58563ApplyGPSSB/201819/8વિસ્તરણ અધિકારી (સહકાર) વર્ગ - 3 - 20181926/09/2018 23:59:00100079 232 58563ApplyGPSSB/201819/9સંશોધન મદદનીશ વર્ગ - 3 - 20181926/09/2018 23:59:00100079 232 58563Apply

Gujarat Ecological Education and Research Foundation (GEER) Last Date 27/09/2018Gujarat Educational News Updates , India news,World News on 17-09-2018

Special Offer Guardian NetSecure & Tally Mobile App

Offer Time :-  1 September 2018 & 30 October 2018
Tally App
 1700 + GST 1 Year & 3500 + GST 3 Year 
Guardian NetSecure (Quickheal)
 350 + GST 1 Year 1  User ( Provide Key In Whats App)
પેમેન્ટ લેવા માટે કોઈ ને પણ Paytm, Free charge, કે Mobikwik ચાલુ કરવામાંટે સમ્પર્ક કરો Only what's app
Contact On Whats App No :- 8511604135

Source :-www.gayatrisolutiongroup.com


CLICK HERE TO SHOW PRICE LIST 
CLICK HERE TO SHOW DEMO/ HELP FILE  
CLICK HERE TO GET GSG YOUR CITY PARTNER
 If you are interested to being business partner with kindly contact on  Whats App :- 9429893515

Note :-
For any inquiry (Products & Services) kindly contact us on inquiry.gsg13@gmail.com with particular city code for more information click here.

Source :-http://www.hiteshpatelmodasa.com, http://dabhiraj.blogspot.in/, http://vigyan-vishwa.blogspot.in, https://vigyanvishwa.in, http://www.akilanews.com/
Products :- Quick Heal Antivirous, Tally, GST, Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/