સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology, Employ, Student & Business Development World" સુવિચાર :- "પરિશ્રમથી જ સફળતા મળે છે, વિચારથી નહિ." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Monday, 8 February 2016

CCC RESULT EXAM CANDIDATES LIST

Gayatri Employ Solution
 ( Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo GroupBlogWebsite, )

Good News Gayatri Employ Student Solution Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,

HNGU PATAN :- CCC RESULT EXAM CANDIDATES LIST DATE :-10/02/2016 TO 13/02/2016.

Candidate List

 

SAURASHTRA UNIVERSITY CCC EXAM RESULT VERIFICATION LINK.

CCC PRACTICAL PAPERS DATE 07/02/2016.

M.S. UNIVERSITY CCC PRACTICAL PAPER DATE 07/02/2016. (ONE NEW QUESTION )

CCC practical exam in Ms university Today7/2/2016.

1 Folder n subfolder
2 Notepad: your contact details
3 Notepad: indoor n outdoor games list
4 Paint: kudrati chitr
5 Outlook mail Id configure: outlook nathi chaltu to notepad ma ena steps lakhva.
6 Word : Gujarat vise fakro insert ballon n table.


SAURASHTRA UNIVERSITY CCC PRATICAL PAPER DATE 07/02/2016

Time 9.30 to 12
Saurastra university.

1.shit no. Nu folder tema nam nu folder.
2.gandhinagar vishe 5 vakyo lakhi 4 copy paste kari my text file save karo.
3. Paint ma kudrati drashy.
4. Wall paper badlo.
5. Out look ma mail moklo 1 photo & 1 word file attache kare.
6. Fakro type kari photo attache karo,strike thru superscript & subscript karo.GUJARAT UNIVERSITY CCC PRACTICAL PAPER DATE 07/02/2016(2 QUE NEW ADDED)


8.30 savare

1.folder sub folder.

2.note pade ma vasant rutu vishe panch vaky english ma.

3.paint ma cartoon vadi gadi Dorvani.

4.tamara folder na data ni size rubru kari batavani.

5.fakro paxiono niche table Add karvanu.

6.email karvo on duty Leave ange.

SAURASHTRA UNIVERSITY CCC EXAM PRACTICAL PAPER DATE :- 08/02/2016.

Today's practical paper.

Date : 08/02/2016
Saurashtra university Practical paper
1.folder sub folder.
2.paint ma choras,trikon and circle ma name and address lakhi choras ne crop karo.
3.Notepad ma personal ane office folder banavi mahiti lakho.
4.Word ma fakaro lakhi picture ane table insert karo.
5.Outlook ma competitive exam ni preparation.
6.screensaver and wallpaper change karo.

SAURASHTRA UNIVERSITY CCC EXAM RESULT 31/1/2016 SUDHI NU CHECK KARI SHAKAY CHHE.


Result jova mate click karo..

31 January exam nu pan batawe chhe.

 

SP University CCC Result of Date 21-01-2016 to 25-01-2016 out .......!


Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

No comments:

Post a Comment