સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology, Employ, Student & Business Development World" સુવિચાર :- "પરિશ્રમથી જ સફળતા મળે છે, વિચારથી નહિ." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Wednesday, 1 June 2016

IRDAI Results - High court of Gujarat - GPSC - CURRENT AFFAIRS - STD 10 - ROJGAR NEWS E-PAPER - Educational News Updates

Gayatri Employ Solution
 ( Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo GroupBlogWebsite, )

Good News Gayatri Employ Student Solution Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,

Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has released the Final (Interview) Results of IRDAI Junior Officers Recruitment 2016.

Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has released the Final (Interview) Results of IRDAI Junior Officers Recruitment 2016. As you know, The organization has conducted Phase I Online Examination for the recruitment of above mentioned posts on 27th February 2016 and Phase II exam on 3rd April 2016 and conducted interviews in the month of May 2016.
 IRDAI JO Final (Interview) Result : Click Here

High court of Gujarat has declared List of Eligible Candidates for the Post of Translator (Class-III) for the Translation Test to be conducted on 03/07/2016.

High court of Gujarat has declared List of Eligible Candidates for the Post of Translator (Class-III) for the Translation Test to be conducted on 03/07/2016.

List of Selected Candidates for Translation Test : Click Here

GPSC Declared Private Secretary (English Stenographer, Grade-1) Provisional Eligible Candidates for Shorthand Test.

GPSC Private Secretary (English Stenographer, Grade-1) Provisional Eligible Candidates for Shorthand Test :

Provisional Eligible Candidates for Shorthand Test : Click Here

CURRENT AFFAIRS DATE :- 2/6/2016 BY EDUSAFAR.

Useful Current affairs For All Competitive Exams Preparation of Gujarat & Central Leval Exams..like Tet, Htat, Binsachivalay Clerk,Gpsc,Police Constable,Talati,Sbi Clerk etc exams.


STD 10 PACHI ITI KAREL NE 12 PASS GANVA MA AAVSE.

AADHAR DISE NI ENTRY PURN KARVA LATEST PARIPATRA DATE :- 1/6/2016.

DOWNLOAD ROJGAR NEWS E-PAPER DATE:-1/6/2016.

 ROJGAR NEWS E-PAPER DATE:-1/6/2016.

EBC VARGNE AVAKANA DAKHALA MATE I.T.RETURN FARJIYAAT NATHI.

SOMNATH UNIVERSITY VARIOUS COURSES ADMISSION NOTIFICATION DECLARE.

NAVSARI JILLAMA 279 TALATI NA MAHEKAM SAME HAJU 51 NI GHAT.

Gujarat Educational News Updates , India news,World News on 02-06-2016.

Gujarat Educational News Updates , India news,World News on 02-06-2016.

Dear visitor, Here are important Educational news of the Date 02-06-2016 .These all images are taken from Gujarat Various Popular Newspapers, like.Navgujarat Samay,Akila,Sandesh,Divya Bhaskar As per these images you are Know Very Useful Educational News and Gujarat Current news. 
This news are very helpful to current news in Gujarat and also inform new daily news in Gujarat.we are easily upload in jpg for our readers .we are daily uploadeducational news,Gujarat updates,sport news, India current news,technology news,cricket news in this post.

Read Latest Educational News of date 02nd june 2016 by Aapnu Gujarat And Also Get Latest Jobs Notification On Our site. now you can get latest educational news given below.


➜ Prepare Online for Entrance Exams like PSI,ASI, Constable, JEE, GUJCET, Talati, IBPS, GPSC, UPSC, For Online Preparation by Tests, Video, Lectures and Material:Click Here
Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

No comments:

Post a Comment