સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology, Employ, Student & Business Development World" સુવિચાર :- "પરિશ્રમથી જ સફળતા મળે છે, વિચારથી નહિ." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Sunday, 21 December 2014

BIN SACHIVALAY CLARK EXAM 21-12-2014 PAPER SOLUSTION OF ENGLISH & COMPUTER .......!

Gayatri Employ Solution
 ( Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo GroupBlogWebsite, )


Good News Gayatri Employ Student Solution Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,

Bin sachivalau clerk – computer paper solution
1. Computer na mouse ne ichhit jagya par- POINTING
2- ms word ni sauthi niche ne bhag ma – STATUSBAR
3- COMPUTER Ma mouse na button ne dabavi – DRAGGING
4- MS word e kya package no bhag- MS oFFICE
5- hardware and software ne kon jode?- O.S.
6- excel ma square root mate formula- SQRT()
7- computer ma mahiti store no nano ekam- BIT
8- ms excel ma row- 65536
9- documents ni hardcopy – PRINTER
10- HTML no upyog – Web page banavava
11- win os kya option dwara- control panel
12- koi pan file delet karya pchi- recycle bin
13- kyo vikalp Web browser che- aapela tamam
14- win na title bar ma kyu button hoy- CLOSE
15- pustako no vechanu ni website – http://www.amazon.com
16- file ne ek jagya thi biji jagya- move
17- ; nishani- semicolon
18- outlook express- email client
19- o.s. Kyu software – system software
20- e mail na 2 Bhag ne – @ nishani
21- file mathi delete mahiti pachi leva – UNDO
22- niche na mathi word ma nathi- DATA filter
23- CRT nu puru naam- cathod ray tube
24- binary ma ketla ank- 2 ank. Answer prepared by – vivek joshi.

🙏 share your friend,grup🙏

Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

No comments:

Post a Comment