સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology, Employ, Student & Business Development World" સુવિચાર :- "પરિશ્રમથી જ સફળતા મળે છે, વિચારથી નહિ." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Wednesday, 17 December 2014

CCC NI EXAM MATE UPYOGI QUIZ NICHE MUKVAMA AVI CHE AAP NE GAME TE BIHJA MITRO NE MADAD KARJO

Gayatri Employ Solution
 ( Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo GroupBlogWebsite, )


Good News Gayatri Employ Student Solution Create Android App Download Chick Here Server 1, Server 2, Server 3,

CCC NI EXAM MATE UPYOGI QUIZ NICHE MUKVAMA AVI CHE AAP NE GAME TE BIHJA MITRO NE MADAD KARJO THANKS---BY -PARI


1 CLICK HERE EMAGE
2
CCC Quiz  mobile Apps

 click here

http://files.appsgeyser.com/CCC%20QUIZ%20GUJEDUTECH%20BLOG.apk

3


CCC Quiz - Gujarati
NARESH DHAKECHA 
CLICK HERE TO DOWNLOAD
QUIZ-NO-29 LESSON-3
CLICK HERE 

new two quiz
QUIZ-NO-29 LESSON-3
QUIZ-NO-30 LESSON-4

old quiz
CLICK HERE 
QUIZ-NO-26 LESSON-13

QUIZ-NO-27 LESSON-5

QUIZ-NO-28 LESSON-6

CCC QUIZ 1THI 25 MATE NICHE NI LINK PAR CLICK KARO

Products :-  Std 1 to Std 10 All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium) -, Std 11,12 Science, Commerce All Subject Total Syllabus DVD(English Medium, Gujarati Medium), Photoshop, C, C++, Java  Learn in Gujarati CD, Other Software DVD,etc…Click Here to Online Test
Download Internet Rate :- Show Online Price Click Here   With Service tax Final Price Click Here
More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

No comments:

Post a Comment